Naše služby

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

viac informácií
v
Mzdy

Mzdy

Spracovanie kompletnej mzdovej a personálnej agendy, poradenstvo.

viac informácií
v
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Plný rozsah služieb daňového poradenstva pri správnom plnení daňových povinností.

viac informácií
v
Audit

Audit

Overenie správnosti údajov v účtovnej uzávierke, odborné konzultácie.

viac informácií
v

Vo svojom portfóliu má spoločnosť ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o. nielen klientov z územia Slovenskej republiky ale aj z Európskej únie. Jej vysoká odborná pripravenosť v danej problematike dáva klientom dostatočnú záruku profesionálneho riešenia ich ekonomických aktivít.